W czasach epidemii

W czasach epidemii

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i pandemią SARS CoV-2 proszę wszystkie osoby o zapoznanie się z dostępnymi na stronie ankietami i uwagami dotyczącymi warunków udzielania porad lekarskich.

Rekomenduje się ograniczenie wszelkich kontaktów w tym medycznych do istotnie koniecznych oraz propagowanie zachowań profilaktycznych i prozdrowotnych.

W razie wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod numerem telefonicznym:
604905024.

Proszę również o śledzenie na bieżąco dostępnych w różnych mediach informacji dotyczących panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju i obowiązujących zasad postępowania celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.
Więcej informacji:
www.gis.gov.pl

www.psse.bielsko.pl

https://kif.info.pl/file/2020/03/wskazowkipostepowaniadlalekarzypoz-1.pdf