Lek. med. Bogdan Fender

Lek. Med. Bogdan Fender – specjalista ginekolog-położnik
Jestem Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, którą ukończyłem w 1986 r. Oprócz prowadzenia
prywatnej praktyki lekarskiej pracuje w Wojewódzkim Szpitalu w Bielsku-Białej, gdzie pełnię
funkcję starszego asystenta Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Prywatną praktykę prowadzę
od 1992 roku. Jestem członekiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) i Polskiego
Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU), posiadam certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTG oraz
certyfikat PTU w zakresie położnictwa i ginekologii. Jako jedyny ginekolog w naszym regionie
legitmuję się pozytywnym audytem (Certfikatem) Fetal Medicine Foundation, któremu są
poddawane wyniki badań, co świadczy o wysokiej jakości usług. Cały czas pogłębiam swoją
wiedzę uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach z zakresu USG w położnictwie i ginekologii.
Moimi zainteresowaniami zawodowymi są badania prenatalne i ich rozwój.